Thứ Ba, 9 tháng 7, 2013

BANG THANH TICH VOVINAM KE SACH NAM 2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
---Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢNG BÁO CÁO THÀNH TÍCH
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM TỈNH SÓC TRĂNG
NĂM 2013

Kính gởi:        Kính gởi Trung Tâm VH-TT huyện Kế Sách.

Tôi tên: Huỳnh Ngọc Hổ là Trưởng Đoàn VOVINAM Việt Võ Đạo huyện Kế Sách.
Qua 4 ngày tranh tài với các đơn vị bạn tranh  8/19 giải thưởng như:
1.     bài Song luyện số 1 nam;
2.     bài Long Hổ Quyền đơn luyện nữ;
3.     bài Tứ Trụ quyền đơn luyện nam;
4.     đối kháng các hạng cân 42kg nữ và các hạng cân; 45; 51; 54 và 57kg nam., Đoàn VOVINAM Kế Sách tham dự 12 nội dung và đã đạt được những thành tích sau:
NỘI DUNG THI ĐỐI KHÁNG NỮ:
Số
Họ và Tên
Đơn vị
Nội dung thi
Kết quả
1
Ngô Thanh Huệ
KS
Đối kháng 36 kg nữ
Giải III
NỘI DUNG THI ĐỐI KHÁNG NAM HẠNG CÂN:
Số
Họ và Tên
Đơn vị
Nội dung thi
Kết quả
1
Đinh Hữu Trung
KS
Đối kháng 51 kg nam
Giải II
2
Nguyễn Minh Trí

Đối kháng 54 kg nam
Giải III
3
Lê Kim Lý

Đối kháng 57 kg nam
Giải III
NỘI DUNG SONG LUYỆN SỐ 1 NAM:
Số
Họ và Tên
Đơn vị
Nội dung thi
Kết quả
1
Nguyễn Minh Trí
KS
song luyện số 1
Giải II
2
Tô Hữu Nhân
                                                    Kế Sách, ngày 10tháng 7 năm 2013.
TM đoàn VOVINAM Kế Sách

Huỳnh Ngọc Hổ

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2013

DANH SÁCH ĐOÀN DỰ GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM TINH SÓC TRĂNG NAM 2013

DANH SÁCH ĐOÀN THAM DỰ GIẢI VÔ ĐỊCH
VOVINAM TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2013
(TỪ NGÀY 06/7 ĐẾN NGÀY 12/7/2013, TẠI HUYỆN MỸ TÚ)
-         Đơn vị: VOVINAM huyện Kế Sách.

STT
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
CHỨC VỤ
GHI CHÚ
NAM
NỮ
1
Huỳnh Ngọc Hổ
1978

Trưởng đoàn

2
Phạm Hoàng Vũ
1982

HLV

3
Nguyễn Hải Đăng
1981

Săn sóc viên

4
Ngô Thanh Huệ

1999
VĐV

5
Kim Thị Ngọc Nương

1995
VĐV

6
Đỗ Thị Hồng Đoan

1989
VĐV

7
Hồ Hoang Vẹn
2000

VĐV

8
Tô Hữu Nhân
1998

VĐV

9
Dương Hồng Phong
1995

VĐV

10
Thạch Minh Phú
1998

VĐV

11
Đinh Hữu Trung
1998

VĐV

12
Nguyễn Minh Trí
1997

VĐV

13
Lê Minh Lý
1998

VĐV

14
Trần Quốc Điền
1998

VĐV

15
Trương Châu Thiếu Lăng
1988

VĐV

16
Châu Đức Văn
1989

VĐV

Xác nhận của Trung tâm TDTT huyện Kế SáchKế Sách, ngày 20 tháng 6 năm 2013.
Người viết đơn

Huỳnh Ngọc Hổ